Day2300 – 2327 UTC
15335 Khz
East Asia
1500 – 1553 UTC
15320 Khz
Middle East
Monday Pagninilay
Turo ng Simbahan
Balita Ngayon
Pagninilay
Turo ng Simbahan
Kwento ni Kuya Lo
Balita Ngayon
Tuesday Pagninilay
Pasakalye
Balita Ngayon
Pagninilay
Pasakalye
Kwento ni Kuya Lo
Balita Ngayon
Wednesday Pagninilay
Kalusugan ay Kayamanan
Balita Ngayon
Pagninilay
Kalusugan ay Kayamanan
Kwento ni Kuya Lo
Balita Ngayon
Thursday Pagninilay
Onli in da Pilipins
Balita Ngayon
Pagninilay
Onli in da Pilipins
Kwento ni Kuya Lo
Balita Ngayon
Friday Pagninilay
Jesus Loves You
Balita Ngayon
Pagninilay
Jesus Loves You
Kwento ni Kuya Lo
Balita Ngayon
Saturday Pagninilay
Pasakalye
Balita Ngayon
Pagninilay
Pasakalye
Liturhiya ng Salita
Balita Ngayon
Sunday Liturhiya ng Salita Banal na Misa